Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu Autor Slovenské meno zostupne Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 1/4789)
Aves Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Žltochvost lesný ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 3760) 3760 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) Žltochvost domový ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 3759) 3759 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Picus viridis Linnaeus, 1758 Žlna zelená ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 3770) 3770 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Picus canus Gmelin, 1788 Žlna sivá ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 3769) 3769 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Antropoides virgo (Linnaeus, 1758) Žeriav stepný ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 3516) 3516 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Grus grus (Linnaeus, 1758) Žeriav popolavý ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 3657) 3657 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Otus scops (Linnaeus, 1758) Výrik obyčajný ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 3733) 3733 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Výr skalný ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 3543) 3543 < -------
  • SCHVÁLENÝ