Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu Autor Slovenské meno vzostupne Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 1/4789)
Aves Accipiter accipiter (Sano 2015) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 65536) 65536 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Lepidoptera Elachista contaminatella (Zeller, 1847) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 65792) 65792 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Lepidoptera Coptotriche marginea (Haworth, 1828) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 66048) 66048 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Mollusca Merdigera obscura (O. F. Muller, 1774) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 66304) 66304 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Lepidoptera Hada plebeja (Linnaeus, 1761) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 66560) 66560 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Coleoptera Lamiogethes bidens (C. Brisout de Barneville, 1863) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 66816) 66816 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Coleoptera Eanus guttatus (Germar, 1817) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 67072) 67072 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Diptera Triplasius pictus (Panzer, 1794) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 67328) 67328 < -------
  • SCHVÁLENÝ