Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu vzostupne Autor Slovenské meno Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 1/4789)
Arthropoda Holoscotolemon jaqueti (Corti, 1905) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 66864) 66864 < -------
  • SCHVÁLENÝ

mix * Acartophthalmidae ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 60370) 60370 < -------
mix * Anthomyiidae ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 60386) 60386 < -------
mix * Braulidae ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 60373) 60373 < -------
mix * Calliphoridae ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 60395) 60395 < -------
mix * Carnidae ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 60371) 60371 < -------
mix * Chloropidae ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 60369) 60369 < -------
mix * Cylindrotomidae ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 60273) 60273 < -------