Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu Autor zostupne Slovenské meno Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 1/4789)
Evertebrata Microcorycia flava [Greeff], 1866 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 28150) 28150 < -------
Evertebrata Cochliopodium bilimbosum [Auerbach], 1856 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 27750) 27750 < -------
Diptera Ptychoptera sivicola Zwyrtek et Rozkosny, 1967 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 15715) 15715 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Insecta Chloroperla kisi Zwick, 1967 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 27511) 27511 < -------
Lepidoptera Phalonidia udana zvinúvač francúzsky ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 67576) 67576 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Acarina Hirstionyssus apodemi Zujevskij, 1970 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 289) 289 < -------
mix Stenobothrus eurasius Zub., 1898 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 65317) 65317 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Coleoptera Menesia bipunctata Zoubkov, 1829 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 8442) 8442 < -------
  • SCHVÁLENÝ