Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu Autor vzostupne Slovenské meno Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 1/4789)
Evertebrata Astyloyoon faurei ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 27648) 27648 < -------
Evertebrata Eimeria capreoli ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 27904) 27904 < -------
Evertebrata *Pratylenchidae ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 59904) 59904 < -------
mix *Trichogrammatidae ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 60160) 60160 < -------
mix Heteroceridae ## ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 60672) 60672 < -------
mix Zonitini # ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 60928) 60928 < -------
mix Epermeniidae ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 61184) 61184 < -------
  • SCHVÁLENÝ

mix NOVÝ DRUH - podrobnosti v poznámke ( ) Toto je SYNONYMUM (ID tohoto záznamu je: 1) 0 in in (ID: 0)