Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu Autor Slovenské meno Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 4/4789)
Evertebrata Pomphorhynchus laevis (Müller, 1776) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 25) 25 < -------
Evertebrata Prosthorhynchus formosum Van Cleave, 1918 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 26) 26 < -------
Evertebrata Prosthorhynchus transversum (Rudolphi, 1819) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 27) 27 < -------
Acarina Acaropsella rohdendorfi (Volgin, 1962) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 28) 28 < -------
Acarina Acaropsis sollers Kuzin, 1940 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 29) 29 < -------
Acarina Aceoseius muricatus (C. L. Koch, 1839) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 30) 30 < -------
Acarina Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 31) 31 < -------
Acarina Achipteria nitens (Nicolet,1855) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 32) 32 < -------