Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu Autor Slovenské meno Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 11/4789)
Acarina Anthoseius rhenanus (Oudemans, 1905) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 81) 81 < -------
Acarina Anthoseius richteri (Karg, 1970) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 82) 82 < -------
Acarina Aphelacarus acarinus (Berlese, 1919) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 83) 83 < -------
Acarina Arctoseius brevichelis Karg, 1969 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 84) 84 < -------
Acarina Arctoseius cetratus (Sellnick, 1940) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 85) 85 < -------
Acarina Arctoseius eremitus (Berlese, 1918) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 86) 86 < -------
Acarina Arctoseius magnanalis Evans, 1958 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 87) 87 < -------
Acarina Arctoseius minutus (Halbert, 1915) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 88) 88 < -------