Lkpbotspecies List

Zrušiťfrom //
to //
from //
to //
Id Lkpbotspecies dynamic vzostupne Lkpbotspecies class Lkpbotgrp Lkpbotspecies lat Lkpbotspecies name Lkpbotspecies author Lkpbotspecies sk Lkpbotspecies description Lkpcorrectioncode Updated by Updated at Verified by Verified at Akcie
33573 results (stránka 1/1679)
0 0 NOVÝ DRUH - podrobnosti v poznámke    
1 1 1 Absconditella annexa (Arnold) Vězda    
17073 1 1 Secoliga annexa (syn.) Arnold    
17074 1 1 Gyalecta annexa (syn.) (Arnold) H. Olivier    
2 2 1 Absconditella delutula (Nyl.) Coppins et H. Kilias    
17075 2 1 Absconditella modesta (syn.) (Hegetschw.) Vězda    
17076 2 1 Lecidea delutula (syn.) Nyl.    
3 3 1 Absconditella fossarum Vězda et Pišút    
4 4 1 Absconditella lignicola Vězda et Pišút    
5 5 1 Acarospora admissa (Nyl.) Kullh.    
17077 5 1 Lecanora admissa (syn.) Nyl.    
6 6 1 Acarospora badiofusca (Nyl.) Th.Fr.    
17078 6 1 Lecanora badiofusca (syn.) Nyl.    
7 7 1 Acarospora cervina A. Massal.    
17079 7 1 Acarospora glaucocarpa var. perceana (syn.) (Fr.) Körb.    
8 8 1 Acarospora fuscata (Nyl.) Th. Fr.    
17080 8 1 Lecanora fuscata (syn.) Nyl.    
9 9 1 Acarospora gallica H. Magn.    
10 10 1 Acarospora glaucocarpa (Ach.) Körb. mnohospórovka sivoplodá    
17081 10 1 Parmelia glaucocarpa (syn.) Ach.