Projekt ochrany a program starostlivosti CHA Hradná dolina


PO_CHA_Hradna_dolina.doc [2.80 MB]
PS_CHA_Hradna_dolina.doc [4.72 MB]
Zoznam_dotknutych_obci.doc [26.00 KB]
Zoznam_vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [424.50 KB]