Projekt ochrany a program starostlivosti CHA Bočina - návrh na prerokovanie


PO_CHA_Bocina.doc [3.50 MB]
PS_CHA_Bocina.doc [5.41 MB]
Zoznam_dotknutych_obci.doc [25.50 KB]
Zoznam_vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [1.07 MB]