Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

RSOPK Bratislava

RSOPK Prešov

S-NAPANT

S-PIENAP

S-TANAP

S-NP Malá Fatra

Dolný dolnodierový vodopád
Horný dolnodierový vodopád
prvý novodierový vodopád
Druhý novodierový vodopád
Tretí novodierový vodopád
Štvrtý novodierový vodopád
Prvý hornodierový vodopád
Druhý hornodierový vodopád
Tretí hornodierový vodopád
Štvrtý hornodierový vodopád
Piaty hornodierový vodopád
Šiesty hornodierový vodopád
Siedmy hornodierový vodopád
Deviaty hornodierový vodopád
Desiaty hornodierový vodopád
Jedenásty hornodierový vodopád
Dvanásty hornodierový vodopád
Trinásty hornodierový vodopád
Štrnásty hornodierový vodopád
Pätnásty hornodierový vodopád
Šestnásty hornodierový vodopád
Prvý vodopád Tesnej Rizne
Druhý vodopád Tesnej Rizne
Tretí vodopád Tesnej Rizne
Štvrtý vodopád Tesnej Rizne
Piaty vodopád Tesnej Rizne
Šútovský vodopád
Vodopád v Krivánskej Rizni

S-NP Muránska Planina

S-NP Poloniny

S-NP Slovenský kras

S-NP Slovenský raj

S-NP Veľká Fatra

S-CHKO Biele Karpaty

S-CHKO Cerová vrchovina

S-CHKO Dunajské luhy

S-CHKO Horná Orava

S-CHKO Kysuce

S-CHKO Latorica

S-CHKO Malé Karpaty

S-CHKO Ponitrie

S-CHKO Poľana

S-CHKO Strážovské vrchy

S-CHKO Vihorlat

S-CHKO Východné Karpaty

S-CHKO Záhorie

S-CHKO Štiavnické vrchy

 

Šútovský vodopád
Organizačný útvar: S-NP Malá Fatra

 


Tok:
Šútovský potok

Okres:
Martin

Orog. celok:
Krivánska Fatra

K.ú.
Šútovo

VCHÚ:
NP Malá Fatra

MCHÚ:
PP Šútovská epigenéza

Šírka toku nad vodop.:
2.5 m

Mapa:

TM 1:25.000


Výška vodp.
a/ odhad:
38 m
b/ meraním: 38 m

Nadm. výška:
830 m n.m.

Mapový list:

34-99-Ac

Stupne:
SŠ: 49°11'15''
VD: 19°04'05''

Popis:
Horninové podložie: autometamorfované granodiority

Popis situácie v teréne:

Genetický typ vodopádu: predpokladaná geologická hranica medzi granitmi a granodioritmi

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR