01 02 03 03

Vodný žľab Rakytov

Trasa: Dolný Harmanec, Rakytovská dolina
Téma: jediný funkčný vodný žľab pre dopravu dreva v Európe a prírodné hodnoty okolia
Dĺžka: 1,3 km
Náročnosť: jednoduchá
Počet informačných tabúľ: 6
Prístup: z Dolného Harmanca
Potrebný čas: 45 min.
Zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica

Rakytov1.jpg Rakytov2.jpg Rakytov3.jpg Rakytov4.jpg Rakytov5.jpg