01 02 03 03

K Harmaneckej jaskyni

Trasa: prírodné hodnoty Harmaneckej jaskyne a jej okolia
Dĺžka: 1,3 km
Náročnosť: jednoduchá
Počet informačných tabúľ: 9
Prístup: z parkoviska pod Horným Harmancom alebo zo železničnej stanice Harmanec - jaskyňa
Potrebný čas: 40 min.
Zriaďovateľ: Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš