Film Poľana zožal úspech na filmovom festivale v Los Angeles

Posted on

Film Poľana zožal úspech na filmovom festivale v Los Angeles Film Štátnej ochrany prírody SR o Biosférickej rezervácii Poľana získal cenu za najlepší zahraničný dokumentárny film na filmovom festivale v Los Angeles. Ide o festival, ktorý každý mesiac udeľuje cenu za tvorivé diela z celého sveta. Film bude prezentovaný vo filmovom štúdiu Raleigh Studios, Hollywood 10. júla 2016. Poľana predstavuje […]

Turistické chodníky na Morskom oku rátajú návštevníkov

Posted on

Je možné, aby turistické chodníky vedeli koľko návštevníkov po nich prešlo? Na Morskom oku to možné je! Správa CHKO Vihorlat inštalovala počas mesiaca apríl 2016 v území automatický ščítač cyklistov a chodcov, ktorý vie zaznamenať počet a smer pohybu peších návštevníkov a cyklistov. Sčítač bol zaobstaraný v rámci projektu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území […]

Biosférická rezervácia Poľana

Posted on

Film Ľubomíra Viludu a Ivana Kršiaka, ktorý vznikol v koprodukcii so Štátnou ochranou prírody SR a bol financovaný z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu projektu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch”, bol prvýkrát odprezentovaný na 4. Svetovom kongrese biosférických rezervácií v LIME v dňoch 14.- 17.3.2016, za účasti generálneho riaditeľa ŠOP SR Ing. […]

Vyhodnotenie 3. etapa mikrogranty poradovník

Posted on

Dňa 11.8.2015 o 13,30 hod v priestoroch Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky na Hornej Striebornej 22 v Banskej Bystrici zasadla odborná komisia, ktorá vyhodnotila doručené žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu projektu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch”. V lehote podávania žiadostí bolo poštou doručených 8 žiadostí na […]

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV “Podpora trvalo udržateľného využívania územia a rozvoja cestovného ruchu karpatským plemenom Huculov”

Posted on

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vyhlasuje v rámci projektu Švajčiarskeho finančného mechanizmu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch” výzvu na podávanie projektov na podporu rozvoja Huculskej magistrály. Oblasť realizácie: Biosférická rezervácia Poľana: k.ú.: Čierny Balog, Sihla, Drábsko. Národný park Muránska planina: k.ú.: Pohronská Polhora, Tisovec, Muráň, Závadka nad Hronom, […]

Informácie o chránených mokradiach Karpát pod jednou strechou aj vďaka pomoci švajčiarsko-slovenského projektu

Posted on

V stredu, 4.6.2014 sa o 10.00 hod. uskutoční Slávnostné otvorenie informačného strediska na ulici Horná Strieborná 22 v Banskej Bystrici, ktoré bude poskytovať informácie o mokradiach Karpát, ich funkciách, prebiehajúcich projektoch, ako aj o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní mokradí v Karpatoch. Bude určené pre širokú verejnosť a pre organizovanie medzinárodných podujatí Karpatskej iniciatívy pre […]

“Poloniny pre všetkých” a “Aby Vihorlat ostal Vihorlatom” – Výsledky

Posted on

Vážení predkladatelia zámerov, ďakujeme za všetky predložené zámery a veľmi si vážime Váš záujem. Žiaľ, zdroje alokované na túto aktivitu sú obmedzené a preto nebudeme môcť realizovať všetky Vaše nápady. Veríme však, že naša spolupráca bude pokračovať a spoločne nájdeme zdroje pre realizáciu Vašich nápadov v budúcnosti. Úspešných uchádzačov budeme kontaktovať. Zároveň sa ospravedlňujeme za […]

Výzva na podávanie projektu “Aby Vihorlat ostal Vihorlatom”

Posted on

Oblasť realizácie: Len územia v CHKO Vihorlat, hlavne v oblasti Morského oka, Sninského kameňa, Vihorlatu Oprávnený žiadateľ: Žiadateľ musí byť – vlastník alebo užívateľ pozemku, kde sa budú vykonávať aktivity a musí deklarovať, že územie obhospodaruje minimálne 2 roky pred podaním žiadosti a minimálne 2 roky po podpise zmluvy – obce, ktorých katastrálne územie zasahuje […]

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV – “POLONINY PRE VŠETKÝCH”

Posted on

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici vyhlasuje v rámci projektu Švajčiarskeho finančného mechanizmu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch” výzvu na podávanie projektov “Poloniny pre všetkých” pre územie Národného parku Poloniny. Oblasť realizácie: Národný park Poloniny : k.ú.: Nová Sedlica, Zboj, Uličské Krivé, Ulič, Kolbasov, Ruský Potok, Runina, Topoľa, Príslop, Jalová, […]