O projekte

Operačný program:
Životné prostredie

Prioritná oblasť:
Životné prostredie a infraštruktúra

Kód projektu:
ŠFM 05090001

Termín realizácie projektu:
10/2011 – 11/2016

Celkové výdavky na projekt (v EUR):
2 640 220,00 EUR

Príspevok Švajčiarskeho finančného mechanizmu (v EUR):
2 162 888,00 EUR

Ďalšie informácie:
Opis projektu
Časový harmonogram projektu

 

sw-sk