Turistické chodníky na Morskom oku rátajú návštevníkov

Posted on

Je možné, aby turistické chodníky vedeli koľko návštevníkov po nich prešlo? Na Morskom oku to možné je!

Správa CHDSC_0551KO Vihorlat inštalovala počas mesiaca apríl 2016 v území automatický ščítač cyklistov a chodcov, ktorý vie zaznamenať počet a smer pohybu peších návštevníkov a cyklistov. Sčítač bol zaobstaraný v rámci projektu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch”, ktorý je financovaný Švajčiarskym finančným mechanizmom.