“Poloniny pre všetkých” a “Aby Vihorlat ostal Vihorlatom” – Výsledky

Posted on

Vážení predkladatelia zámerov,
ďakujeme za všetky predložené zámery a veľmi si vážime Váš záujem. Žiaľ, zdroje alokované na túto aktivitu sú obmedzené a preto nebudeme môcť realizovať všetky Vaše nápady. Veríme však, že naša spolupráca bude pokračovať a spoločne nájdeme zdroje pre realizáciu Vašich nápadov v budúcnosti.

Úspešných uchádzačov budeme kontaktovať.

Zároveň sa ospravedlňujeme za krátke oneskorenie zverejnenia výsledkov spôsobené technickými problémami.
Ďakujeme za pochopenie.

Poloniny – výsledky [pdf]

Vihorlat – výsledky [pdf]