Informácie o chránených mokradiach Karpát pod jednou strechou aj vďaka pomoci švajčiarsko-slovenského projektu

Posted on

V stredu, 4.6.2014 sa o 10.00 hod. uskutoční Slávnostné otvorenie informačného strediska na ulici Horná Strieborná 22 v Banskej Bystrici, ktoré bude poskytovať informácie o mokradiach Karpát, ich funkciách, prebiehajúcich projektoch, ako aj o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní mokradí v Karpatoch. Bude určené pre širokú verejnosť a pre organizovanie medzinárodných podujatí Karpatskej iniciatívy pre mokrade. Stredisko bude pre verejnosť otvorené počas pracovných dní od 9.00 do 14.00 hodiny.
Vybudovanie strediska bolo možné vďaka príspevkom Ramsarského dohovoru, štrukturálnym fondom v rámci Operačného programu Životné prostredie a finančným prostriedkom vo výške 50 000 Eur v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého správcom je Úrad vlády SR. Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce podporuje zlepšenie udržateľnosti chránených území a vybratých biotopov NATURA 2000 a Karpatského dohovoru čiastkou takmer 1,95 milióna Eur.
Na slávnostnom otvorení informačného strediska sa zúčastnia: Tobias Salathé, zástupca Ramsarského dohovoru, Švajčiarsko, Libuše Vlasákova – Ministerstvo životného prostredia Českej republiky, Lajos Szabo, zástupca Veľvyslanectva Švajčiarska v Bratislave, Mgr. Michal Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny Štátnej ochrany prírody SR a koordinátor Karpatskej iniciatívy pre mokrade, ako aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR. Za Úrad vlády Slovenskej republiky sa podujatia zúčastní Ivan Ivančin, riaditeľ Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Súčasťou podujatia bude okrem informácií o aktivitách Karpatskej iniciatívy pre mokrade aj premietanie dokumentárneho filmu o chránených lokalitách na Slovensku a exkurzia do Harmaneckej jaskyne.
Tlačová konferencia pre zástupcov médií sa uskutoční v nových priestoroch informačného strediska o 10.50 hod. pred premietaním filmu. Bližšie informácie o podujatí aj pre zástupcov médií poskytne Ivan Koubek, koordinátor projektu, Štátna ochrana prírody SR, mobil: +421 904 405321.