Biosférická rezervácia Poľana

Posted on

Film Ľubomíra Viludu a Ivana Kršiaka, ktorý vznikol v koprodukcii so Štátnou ochranou prírody SR a bol financovaný z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu projektu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch”, bol prvýkrát odprezentovaný na 4. Svetovom kongrese biosférických rezervácií v LIME v dňoch 14.- 17.3.2016, za účasti generálneho riaditeľa ŠOP SR Ing. Milana Boroša.
Premiéra filmu pre slovenskú odbornú verejnosť sa uskutočnila v predvečer Medzinárodného festivalu “Folklór a tradície” za účasti jeho tvorcov, riaditeľa ORIŠFM Ing. Ivana Ivančina, riaditeľa Odboru ochrany prírody MŽP Ing. Jána Julényho, pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí, prednostu Obecného úradu mesta Hriňová Mgr. Mariána Ďuricu a ďalších významných predstaviteľov regiónu Podpoľania.
Tajomné zákutia, skalné monumenty – mohutné zvyšky dávnej sopečnej činnosti, lesy a pralesy, polianky – horské lúky, pasienky a človek – mozole, pot, ale i úprimná radosť a najmä hrdosť tých, čo na tomto pôvabnom kúsku zeme žijú. To je Poľana. Napriek tomu, že je známa, po stáročia si zachovala svoju intimitu.
Trailer k dokumentárnemu filmu o Biosferickej rezerváci Poľana, ktorá môže slúžiť ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím, nájdete na webovej adrese: Poľana trailer.

Poľana premiera 1 Poľana premiéra 2