Vyhodnotenie 3. etapa mikrogranty poradovník

Posted on

Dňa 11.8.2015 o 13,30 hod v priestoroch Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky na Hornej Striebornej 22 v Banskej Bystrici zasadla odborná komisia, ktorá vyhodnotila doručené žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu projektu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch”.
V lehote podávania žiadostí bolo poštou doručených 8 žiadostí na adresu Štátnej ochrany prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, ktoré boli riadne zaevidované.
Všetky žiadosti boli komisiou posúdené ako oprávnené a následne ohodnotené pridelením príslušného počtu bodov od 0 po 10, pričom 10 bodov je maximálny počet dosiahnutých bodov.

Vyhodnotenie v priloženom dokumente [doc].