Menu

Úvod

Bociany

Aktuality

Pripravujeme

Prírodné pomery

BR Slovenský kras

Územná ochrana

Dokumenty

Environmentálna výchova

Náučné chodníky

Fotogaléria

Kontakty

 

Partneri

ŠOP SR

SSJ

SON

SOS/Birdlife Slovensko

Aggtelekský národný park

Pripravujeme na rok 2016/17 ...


Noc netopierov - 11. ročník
Ponuka ekovýchovných programov

Ponuka ekovýchovných programov pre materské školy na školský rok 2017/2018

Ponuka ekovýchovných programov pre základné školy a gymnázia na školský rok 2017/2018


3. marec - Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day)

3. 3. 2017 si po 4- krát pripomíname SVETOVÝ DEŇ DIVEJ PRÍRODY. Deň, keď bol v roku 1973 vo Washingtone podpísaný medzinárodný dohovor CITES – Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Na Slovensku je dohovor CITES uplatňovaný od roku 1992.

CITES - so 183 členskými štátmi predstavuje jeden z najsilnejších nástrojov pre zachovanie biodiverzity prostredníctvom regulácie obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a voľne rastúcimi rastlinami.

Tohtoročnou témou SD DP 2017 je „Vypočujme si hlasy mladých“.

NP Slovenský kras bude v priebehu marca v rámci environmentálnej výchovy ponúkať pre školy programy zamerané na význam a ochranu prírody a poukazovať na hodnoty voľne žijúcich živočíchov a rastlín z rôznych pohľadov.


Ekovýchovný program „Bocian“

V rámci environmentálnej výchovy ponúkame základným školám možnosť zapojiť sa do ekovýchovného programu „Bocian“. Koordinátorom programu je Prírodovedné oddelenie Východoslovenského múzea v Košiciach v spolupráci s ZO SZOPK Bocian a SOS/BirdLife Slovensko. Program vstupuje už do 16. roka svojho trvania a od roku 2001 ju podporuje Lichtenštajnská nadácia CICONIA.

Cieľom programu je:

- zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovania a zapojiť ich do zmysluplnej odbornej činnosti

- zdokonaliť ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získať údaje o stave populácie bociana bieleho

Pre účastníkov programu sme v roku 2017 pripravili nový metodický materiál s názvom „ Žiadosť bociana bieleho o dočasný pobyt v obci“. Ako už aj názov napovedá úlohou bude spracovanie žiadosti bociana a akoby legalizovanie pobytu bociana v našich obciach. Výsledným materiálom bude poster vo forme plagátu o veľkosti A1 (A0) s potrebnými náležitosťami akú má mať žiadosť o pobyt (odporúčanými v metodickom materiáli). Zapojiť sa môžu jednotlivci, ale aj kolektívy žiakov. Pre kolektívy žiakov škôl aj v obciach, kde bociany nehniezdia, ponúkame možnosť zapojiť sa do umeleckej, výtvarnej tvorby na tému bocian v rámci výtvarnej súťaže „ Môj sused bocian“. Koncom septembra sa uskutoční vyhodnotenie programu, udelí sa cena za najlepšie spracovanú žiadosť a ocenia sa aj najkrajšie výtvarné práce. Poster a výtvarné práce budú tiež súčasťou výstavy vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach na konci roka 2017 a poster sa potom stane vývesným plagátom vo vašej obci. Veríme, že počtom prác prekonáme slovenský rekord v počte výtvarných prác na tému bocian z roku 2014.

V prípade záujmu o Ekovýchovný program „Bocian“ kontaktujte pracovníčku pre environmentálnu výchovu MVDr. Andreu Balážovú na tel: 058/7326815, mob.: 0903 298 237 alebo e-mailom na: andrea.balazova.sk@sopsr.sk

pracovný zošit k ekovýchovného programu „Bocian“ na rok 2017

Späť