Menu

Úvod

Bociany

Aktuality

Pripravujeme

Prírodné pomery

BR Slovenský kras

Územná ochrana

Dokumenty

Environmentálna výchova

Náučné chodníky

Fotogaléria

Kontakty

 

Partneri

ŠOP SR

SSJ

SON

SOS/Birdlife Slovensko

Aggtelekský národný park

Kontakt:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Správa Národného parku Slovenský kras

Hámosiho 188

049 51 Brzotín

Tel: 058/732 68 15

Fax: 058/734 67 69Zoznam pracovníkov:

Ing. Ján Kilík, riaditež, jan.kilik@sopsr.sk

MVDr. Andrea Balážová, environmentálna výchova, andrea.balazova.sk@sopsr.sk

Marta Ambrúsová, administratívno-technický pracovník, marta.ambrusova@sopsr.sk


Odbor chránených častí prírody

Ing. Milan Olekšák, zoológ, milan.oleksak@sopsr.sk

RNDr. Róbert Šuvada, PhD., botanik, robert.suvada@sopsr.sk

Ing. źubica Hudáková, krajinárka, lubica.hudakova@sopsr.sk

Ing. János Csík, lesník, janos.csik@sopsr.sk


Odbor strážnej služby

Juraj Popovics, strážca, juraj.popovics@sopsr.sk

Milan Hlivák, strážca, milan.hlivak@sopsr.sk

Ing.Štefan Matis, strážca, stefan.matis@sopsr.sk

Ing. Norbert Mički, strážca, norbert.micki@sopsr.sk

 

Spä