Naj

 

Najvyšší vodopád: Závojový vodopád (70 m)            

Ľudo Tréger - Slovenský raj

 

Slovenský raj, ty rodný kraj milený,

najkrajší si pod Tatrami – nádherný.

Očaruješ svojou krásou každého,

ako víla čiernooká milého.

 

Bystrý jarček z Kyseľa von vyteká.

Pozdrav nesie z tmavých dolín do sveta.

Povykrúca každú skalu v potoku,

ako milý v tanci milú pri boku.

 

Spieva jarček pieseň cestou v doline

a stratí sa ďaleko z hôr v rovine.

Len prúd biely hoc i v rieku sa vlieva

čistý tečie, jak spod skaly vyviera.

 

Tam spod brala, kde vodopády hučia,

kde skaliská v Sokole z roklín trčia,

tam je môj kraj Slovenský raj milený,

v srdci mojom ten najkrajší – nádherný.

 

  Najkrajší a najznámejší kaňon: Prielom Hornádu

 

Najdivokejšia roklina: Sokolia dolina

Najnavštevovanejšia roklina: Suchá Belá

Najmohutnejšia roklina: Veľký Sokol

Najdlhšia roklina: Veľký Sokol

 

Najkratšia roklina: Zejmarská roklina                                                    

 

Najvyššia koncentrácia vodopádov: Kláštorská roklina

Najdostupnejší a najobľúbenejší vyhliadkový bod: Tomášovský výhľad

 

 

Najväčšia vodná plocha: Palcmanská Maša, 86 ha plochy,11 mil. m3 vody  

                                

Najväčšia ľadová jaskyňa (na Slovensku): Dobšinská ľadová jaskyňa

  

Najvyššia koncentrácia rastlinných druhov na m2(v strednej Európe): Kopanecké lúky

Najčlenitejšia roklina : Piecky

 

 Najnižší bod : Smižany - Maša (489 m n. m.)

Najvyšší vrch : Predná hoľa (1 545 m n. m.)

Najvýznamnejšia križovatka turistických chodníkov: Kláštorisko 

 

 

 

 

 


 

Partneri

Poranený živočích

Poranený živočích - prvá pomoc

V prípade, že nájdete poraneného chráneného živočícha, volajte:
0911 485 298 alebo 112.
Náš pracovník živočícha prevezme a zabezpečí následnú starostlivosť.

Základné pokyny pri manipulácii s nájdenými živočíchmi [doc]

Základné dokumenty

Napíšte nám