Aktivity

 

Národný park (NP) Slovenský raj ponúka návštevníkovi rôznorodé vyžitie, počas ktorého môže spoznávať jeho krásy a zažiť neopakovateľné zážitky. Je sprístupnený celoročne avšak následkom počasia (zvýšený stav vody po daždi), môžu  byť jeho  rokliny uzavreté. O aktuálnej schodnosti turistických chodníkov sa môžete informovať:

 • na webovej stránke www.hzs.sk
 • na našej úvodnej webovej stránke - www.npslovenskyraj.sk
 • na e-mailovej adrese: slovraj@sopsr.sk
 • cez letnú sezónu priamo v informačnom centre na Podlesku
 • z tabule na vstupe do rokliny

 

 

 

 

TURISTIKA

je najbežnejšou a hlavnou aktivitou na území národného parku a je povolená po značených turistických chodníkoch, ktoré sú v nepriechodných úsekoch (rokliny, kaňony, tiesňavy) sprístupnené rôznymi technickými pomôckami a zariadeniami:

 • rebríky - drevené, kovové
 • kovové stúpačky, stupy. 
 • kovové mostíky
 • reťaze

Starostlivosť a údržba o uvedené technické zariadenia  je v kompetencii obcí, ktoré ich vlastnia a pri vstupe do územia vyberajú od návštevníkov poplatok za ich použitie !!!

Cena návštevného lístka do Národného parku Slovenský raj + v cene je zahrnuté aj poistenie na zásah HZS v prípade úrazu na technickom sprístupňovacom zariadení
(príspevok na obnovu technických sprístupňovacích zariadení)

1-dňový lístok:

 • dospelí: 1,50 EUR
 • deti do 6 rokov: zadarmo
 • deti od 6 do 15 rokov: 0,50 EUR
 • dôchodcovia nad 62 rokov: 0,50 EUR

3-dňový lístok:

 • dospelí: 3,50 EUR
 • deti do 6 rokov: zadarmo
 • deti od 6 do 15 rokov: 1,00 EUR
 • dôchodcovia nad 62 rokov: 1,00 EUR

5-dňový lístok:

 • dospelí: 6,00 EUR
 • deti do 6 rokov: zadarmo
 • deti od 6 do 15 rokov: 1,50 EUR
 • dôchodcovia nad 62 rokov: 1,50 EUR

Vstupné miesta (miesta obdržania lístkov):

Čingov - parkovisko, Čingov - Partizánska lávka, Podlesok - parkovisko, Podlesok - Prielom Hornádu, Podlesok - Suchá Belá, Píla - parkovisko (Piecky), Veľký Sokol, Zejmarská roklina

Poplatok za použitie technických sprístupňovacích zariadení sa platí nasledovne:

Čingov - parkovisko, Čingov - Partizánska lávka: v mesiacoch jún - september denne, v mesiacoch apríl - máj a október iba počas víkendu

Podlesok - parkovisko, Podlesok - Prielom Hornádu, Podlesok - Suchá Belá, Píla - parkovisko (Piecky), Veľký Sokol: v mesiacoch apríl - október denne, v mesiaci november iba počas víkendu

Zejmarská roklina: v mesiacoch jún - september denne, v mesiacoch apríl - máj a október iba počas víkendu

Poznámka:

Vstupné neplatia občania s trvalým pobytom v obci Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník.

Prechod roklinami Slovenského raja z dôvodu bezpečnosti je na rozdiel od ostatných trás povolený v smere zdola nahor - proti prúdu potoka. Je náročný a preto si vyžaduje dobrú kondíciu a hlavne pevnú obuv! Správne vystrojený turista: pevná obuv – najlepšie vibramky, vhodné oblečenie, pršiplášť, mapa, fľaša s vodou alebo čajom, mobilný telefón pre privolanie pomoci, baterka alebo čelová lampa, balíček prvej pomoci, poistenie do hôr.

 

Pohyb psov v národnom parku je dovolený len na vôdzke a s náhubkom. Pes cez rebríky v roklinách neprejde.

Návštevníkovi v Národnom parku taktiež slúžia náučné chodníky a náučné lokality s informačnými panelmi.

Pohyb návštevníkov (zväčša v turistických strediskách) aj mimo turistických značkovaných chodníkov je dovolený iba vo VYHRADENÝCH AREÁLOCH NÁRODNÉHO PARKU.

 

CYKLOTURISTIKA

V dostupných častiach národného parku je pre cyklotursitiku vybudovaná sieť značených cyklotrásna ktorých sa môže činnosť vykonávať.

 

SKALOLEZECTVO 

je povolené:

 • vo vyhradenej lokalite galérie Tomášovského výhľadu - mapa. Bližšie info o lezeckých cestách v skalnej galérii Tomášovského výhľadu - tu.
 • vo vyhradenom areáli Letanovského Mlyna - drytolingové lezenie
 • medzi obcou Stratená a Stratenská píla
 • Hrdlo Hornádu 

 

KÚPANIE 

 Kúpanie a plávanie vo voľnej prírode je v Slovenskom raji možné vo vodnej nádrži Palcmanská Maša (Dedinky) v čistej, ale častokrát studenej vode. 

 

SPLAVOVANIE RIEK A ČLNKOVANIE

Splavovanie riek

-  splavovanie v Národnom parku je od roku 2016 povolené na rieke Hornád v časti  zvanej Prielom Hornádu. Povolenie na splav vydáva za poplatok Správa NP Slovenský raj. Bližšie info

Člnkovanie a vodné športy

- sú povolené na vodnej nádrži Palcmanská Maša(Dedinky), okrem rýchlostných a motorových člnov (tie sú zakázané).

 

ĽADOLEZECTVO

- je možné uskutočnovať od 1.decembra - 15.marca na ľadopádoch v týchto roklinách Slovenského raja:

 • Suchá Belá - hlavný tok + Bočný vodopád
 • Kláštorská roklina - hlavný tok
 • Sokolia dolina - hlavný tok
 • Letanovský Mlyn - vo vyhradenom areály na ľadolezenie 
 • Zejmarská roklina - hlavný tok

V ostatných roklinách je ľadolezenie ZAKÁZANÉ a kontrolované strážnou službou !

 

BEŽECKÉ LYŽOVANIE

- je možné v Národnom parku vykonávať po značkovaných turistických chodníkoch pričom je nutné sa držať značenia v teréne podľa turistických značiek

- v zimnom období je možná vykonávať bežecké lyžovanie alebo korčulovanie po zamrznutej hladine rieky Hornád.

- bežecké lyžiarske areály v Národnom parku a jeho ochrannom pásme sú v lokalitách:

Priamo v národnom parku sú vyznačené bežkárske trate:

Mlynky,Biele vody - Okrúhla jama - Havrania dolina - Mlynky - Mlynky, Prostredný Hámor - Mlynky, Biele vody - mapa1 mapa2

Dobšinská ľadová jaskyňa (časť Pod Ostrou skalou) - mapa

Bežecké lyžiarske areály mimo Národného parku a jeho ochranného pásma sú v lokalitách:

Grajnár a okolie - mapa 1  mapa 2

 

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

- je možné v Národnom parku a jeho ochrannom pásme vykonávať v uvedených lokalitách

 • Dobšinská Maša
 • Podlesok, Zelená hora - podľa výšky prírodného snehu; info: obec Hrabušice

 

SPRÍSTUPNENÉ JASKYNE

- v Národnom parku Slovenský raj je objavených vyše 500 jaskýň

- jedinou sprístupnenou jaskyňou pre verejnosť je Dobšinská ľadová jaskyňa - v období od 15.mája - 30.septembra 

- pre návštevníkov je povolený vstup aj do VOĽNE PRÍSTUPNÝCH JASKÝŇ, ktoré sú v blízkosti značeného turistického chodníka - Biela jaskyňa, Zelená jaskyňa, Jaskyňa v Havranej skale.

Návštevy v iných nesprístupnených jaskyniach, nachádzajúcich sa na území NP (Medvedia jaskyňa, Stratenská jaskyňa) sú možné len pre členov jaskyniarskych klubov a to po dohode so Speleoklubom Slovenský raj .

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

- má za úlohu ovplyvňovanie verejného povedomia v oblasti environmentálneho cítenia. Najúčinnejším spôsobom ako dosiahnuť zvýšenie environmentálneho povedomia a porozumenia pre prírodu zo strany širokej verejnosti je pôsobenie prostredníctvom zážitkov a aktivít priamo v prírode. Pochopenie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírodným prostredí je nevyhnutným predpokladom pre pochopenie dôsledkov ľudskej činnosti na prírodu a v konečnom dôsledku na zdravie a kvalitu života samotného človeka.

Činnost Strediska environmentálnej výchovy je zameraná najmä na:

 • aktivity pre deti a mládež v prírodnom prostredí
 • exkurzie a sprevádzané túry
 • školenia a metodické dni pre učiteľov materských a základných škôl, členov neziskových organizácií a iných pracovníkov zaoberajúcich sa výchovou k ochrane prírody a životného prostredia
 • organizáciu výstav a expozícií s environmentálnym vzdelávaním
 • spoluprácu so školami, samosprávami a neziskovými organizáciami v rámci ochrany prírody a životného prostredia
 • budovanie náučných chodníkov a lokalít

Envirovýchovu Správa NP Slovenský raj vykonáva: 

 • priamo v Stredisko environmentálnej výchovy v budove Správy Národného parku Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi
 • v budove informačného strediska na Podlesku pri Hrabušiciach

 

SPRIEVODCOVSTVO V NÁRODNOM PARKU SLOVENSKÝ RAJ

 • sprievod je možný po vyznačených turistických trasách a cyklotrasách + po neznačených peších trasách a cyklotrasách zahrnutých v Programe starostlivosti o návštevníkov
 • sprievod môže byť realizovný Správou NP Slovenský raj - odborný sprievod jej zamestnancov, hlavne pre školy
 • sprievod môže byť uskutočnený kvalifikovanými sprievodcami združenými v ASOCIÁCII HORSKÝCH SPRIEVODCOV


RYBOLOV

- je povolený pre návštevníka po zakúpení rybárskeho lístka a to:

 • na vodnej nádrži Palcmanská Maša (Dedinky) 
 • v Prielome Hornádu na rieke Hornád - od Smižianskej Maši po kamenný most v Letanovskom mlyne - lovný revír 
 • v Prielome Hornádu na rieke Hornád - od  kamenného mosta v Letanovskom mlyne po ústie Veľkej Bielej Vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu) - CHYŤ A PUSŤ 
 • od ústia Veľkej Bielej Vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu) - most na Mýte pri Hrabušiciach  - lovný revír 

 

HIPOTURISTIKA 

 • je možná v okolí strediska Podlesok, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Geravy

 

SKIJORING

 • Podlesok - Salaš Malý majer

 

POČASIE V SLOVENSKOM RAJI PRE VAŠE AKTIVITY

 


 

Partneri

Poranený živočích

Poranený živočích - prvá pomoc

V prípade, že nájdete poraneného chráneného živočícha, volajte:
0911 485 298 alebo 112.
Náš pracovník živočícha prevezme a zabezpečí následnú starostlivosť.

Základné pokyny pri manipulácii s nájdenými živočíchmi [doc]

Základné dokumenty

Napíšte nám