rano_v_poloninach interier_Stuznice

Vodná nádrž Starina – súčasť Polonín

Vodárenská nádrž Starina – najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu na Slovensku. Trblietavá vodná hladina, obklopená tichými lesmi a mlčanlivými zákutiami, zaberá 311 ha. Jej takmer 50 m hlboké vody sa stali domovom pre mnohé živočíchy, predovšetkým jalca hlavatého, pstruha potočného, zubáča obyčajného, čerebľu, mrenu, mrenicu, beličku, slíža či plosku. Celkový objem nádrže 59,8 mil. m3 udelil VN Starine prvenstvo medzi slovenskými vodnými nádržami na pitnú vodu. S jej napúšťaním sa začalo dňa 20.8.1987 o 13.00 hod. Tomuto slávnostnému aktu predchádzalo sedem rokov nepretržitej výstavby, ale i radikálny zásah do života tu žijúcich ľudí. Z územia s plochou 131 km2 bolo vysídlených 7 obcí s 3 463 obyvateľmi zo 769 príbytkov. Starina, Dara, Ostružnica, Zvala, Smolník, Veľká Poľana, Ruské – všetky tieto dediny boli zrovnané so zemou a vymazané z mapy Slovenska. V súčasnosti sa do vysídlených dedín nad VN Starina môžete dostať pešo alebo na bicykli, vjazd autom je možný iba na osobitné povolenie z Obvodného lesného úradu v Snine. VN Starina je sypanou hrádzou so stredovým hlinitým tesnením. V okolí VN Stariny platia prísne pravidlá správania sa, keďže ide o I. a II. stupeň Pásma hygienickej ochrany. Nesmie sa v jej vodách kúpať, člnkovať, chytať ryby, približovať sa k jej brehom. Voda je veľmi studená, má iba 4 C. Uprostred VN je „plošina“, tzv. lievik, ktorý je spojený s budovou VN dlhými chodbami s potrubiami, ktorými sa odvádza voda do Úpravne vody v Stakčíne. V tuneli je možné vidieť liaheň rýb, ktoré sú vypúšťané do vodárenskej nádrže. Tunel je veľmi studený, po stenách stekajú kvapky vody, na niektorých miestach vidieť vyzrážané minerály, ktoré pripomínajú kvaple v jaskyniach. Približne 600 schodov vedie na vyhliadkovú plošinu, na tzv. lievik. Pri nadmernom zvýšení hladiny vodárenskej nádrže sa lievikom odvádza prebytočná voda priamo do rieky Cirochy. Tým sa reguluje výška vodnej hladiny. Na okraji vodárenskej nádrže, v tzv. Darskej zátoke, sa nachádza norná hrádza. Slúži na zachytávanie chemických a mechanických nečistôt, predovšetkým ako bezpečnostné opatrenie v prípade dopravnej nehody na blízkej ceste a následnému úniku nebezpečných látok do vody.

Základné údaje o VN Starina:
Najvyššia kóta hladiny: 340,0 m n.m.
Celkový objem nádrže: 59,8 miliónov m³
Výška hrádze: 50.0 m
Dĺžka hrádze: 345,0 m
Šírka hrádze. 7,0 m
Priemerný prietok vody: v roku 1989 bol 470 l/s, dnes: 750 l/s, požiadavka je na jeho dvojnásobné zvýšenie.

Kraj nad Starinou – vysídlená oblasť

V súvislosti s výstavbou VN Starina bolo vysídlených 7 obcí. Kraj nad Starinou je dnes ľudoprázdny, len prícestné kríže, cintoríny, staré ovocné sady pripomínajú, že tu kedysi žili a pracovali ľudia. Aj keď v súčasnosti sa život do týchto miest akoby vracal, pretože bývalí dedinčania a ich potomkovia, tu radi prichádzajú, spomínajú... a taktiež si stavajú rôzne prístrešky a chatky – tzv. čierne stavby. Vysídlené boli dediny Starina, Dara, Ostružnica, Zvala, Smolník, Veľká Poľana a Ruské. Údaje o nich si môžete prečítať na informačných tabuliach, ktoré sa nachádzajú v každej príslušnej dedine.

Sedem vysídlených dedín

Dara: Zaniknutá obec, doložená v r. 1598, zanikla v r. 1986 v súvislosti s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina. Pôvodne patrila k panstvu Humenné, neskôr viacerým rodinám. Z pôvodnej obce sa zachoval murovaný pravoslávny kostolík z r. 1956 postavený v staroruskom historizujúcom štýle na mieste pôvodného dreveného kostolíka z roku 1746 a obecný cintorín.

Ostružnica: Zaniknutá obec, doložená v r. 1585, zanikla v r. 1986 v súvislosti s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina. Pôvodne patrila k panstvu Humenné, od roku 1830 Gréckokatolíckemu biskupstvu v Prešove. Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín a cintorín z 1. sv. vojny. Ruiny kostola z roku 1806, z ktorého pochádza vzácna rukopisná kniha tzv. "Ostružnické evanjelium" z roku 1492.

Ruské: Zaniknutá obec, doložená v r. 1567, zanikla v r. 1986 v súvislostí s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina. Pôvodne patrila panstvu Humenné, neskôr viacerým rodinám. Z obce sa zachoval obecný cintorín, kaplnka na mieste zbúraného kostola z r. 1789, vojenský cintorín z 1. sv. vojny a tri domy. V strede obce pod cintorínom prícestný kríž z roku 1853. Z konca bývalej obce do Ruského sedla vedie zachovalá kamenná cesta z r. 1861 tzv. Porta Rusica. Pod Ruským sedlom sa nachádza Pamätník Osloboditeľom z 2. svetovej vojny.

Smolník: Zaniknutá obec, doložená v r. 1568, zanikla v r. 1986 v súvislosti s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina. Pôvodne patrila k panstvu Humenné, neskôr viacerým rodinám. Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín a vojenský cintorín z 1. sv. vojny. Na mieste pôvodného kostola z roku 1898 stojí drevená kaplnka.

Starina: Zaniknutá obec, doložená v r. 1492, zanikla v r. 1986 v súvislosti s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina. Pôvodne patrila k panstvu Humenné, neskôr viacerým rodinám. Pôvodná obec sa rozprestierala pod dnešnou vodnou hladinou. Pomník padlým v prvej svetovej vojne v zátoke pod Darnovom, pomník padlým pyrotechnikom v 2. svetovej vojne pod hrádzou. Pod Magurou sa nachádza minerálny prameň.

Veľká Poľana: Zaniknutá obec, doložená v r. 1493, zanikla v roku 1986 v súvislosti s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina. Pôvodne patrila k panstvu Humenné, neskôr viacerým rodinám. Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín, jeden pôvodný domček a pomník - rotunda padlým vojakom v 1. sv. vojne na vojenskom cintoríne. Ruiny kostola z r. 1784, chátrajúceho od roku 1915. Pod obcou pri Lukovom potoku prícestný kríž z roku 1853. Vojenský cintorín padlých vojakov na Hodošíku (825 m n.m) v prvej svetovej vojne je najvyššie položeným vojenským cintorínom na Slovensku.

Zvala: Zaniknutá obec, doložená v roku 1543, zanikla v r. 1986 v súvislosti s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina. Pôvodne patrila k panstvu Humenné, neskôr viacerým rodinám. Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín a jeden rodinný dom. Na mieste pôvodného kostola z r. 1795 dnes stojí kaplnka.