Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:korýtko riečne
Názov latinský :Unio crassus
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:38 kB (doc)
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0034 Boršianksy les
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy
SKUEV0208 Senianske rybníky
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0233 Sútok Udavy s Ílovnicou
SKUEV0236 Bodrog
SKUEV0243 Orava
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0257 Alúvium Ipľa
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0329 Kováčske lúky
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR