Charakteristika zoologických záznamov
Taxonomické skupiny
(všetky)
Po kliknutí na ikonku niektorej 'charakteristiky' sa zobrazí jej podrobný popis a zoznam taxonomických skupín, pre ktoré je platnáTaxonomické skupiny
(relevantné s vybratou charakteristikou)
Viac skupín vyberiete pri stlačenej klávese CTRL
a označovaní ľavým tlačidlom myši

KodVýznamakcia
dospelý jedinec
dospelý jedinec s vajíčkami
aplexus
predpokladané hniezdenie
súboj dospelých samcov
možné hniezdenie
možné hniezdenie
pravdepodobné hniezdenie
pravdepodobné hniezdenie
pravdepodobné hniezdenie
pravdepodobné hniezdenie
pravdepodobné hniezdenie
pravdepodobné hniezdenie
pravdepodobné hniezdenie
detektor uzltrazvuku
isté hniezdenie
isté hniezdenie
isté hniezdenie
isté hniezdenie
isté hniezdenie
isté hniezdenie
isté hniezdenie
krvcicajúci
zvlečená kutikula, koža
gravidná samica
hibernácia
hlasový prejav
nález ikier
imágo, dospelý jedinec
nedospelý jedinec
nález kukly
larválne štádium
letná kolónia
letný úkryt
hniezdenie
výskyt podľa literatúry
migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
múmia
negatívny výsledok cielenej kontroly
Neresenie
na nocovisku
nymfa
chytenie živého alebo usmrteného jedinca
chytenie mlade rýb
pár dospelých jedincov
párenie
stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
prechodný úkryt
presev
skelet v truse
skelet vo vývržku
rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby
určenie druhu podľa prsnej kosti
odtlačky končatín
nedospelý jedinec
tanatocenózy
tanatocenóza jaskynná
tanatocenóza v priepasti
pozorovanie trenia
nález trusu
uhynutý jedinec
živočích usmrtený elektrickým vedením
živočích usmrtený na ceste
živočích v (pri) úkryte
vajíčka
vizuálne pozorovanie a detektor netopierov
vizuálne pozorovanie
vizuálne pozorovanie mlade
nález vývržku vtáka
zber jedincov na dreve, skale, hradnom múre
úspešnosť reprodukcie
usmrtenie strelnou zbraňou
zber v hniezde
parožie
zimovanie
Podrobný popis:
Komentár správcu:
Stav:
Pridal: