ISTB MANUÁL

UPOZORNENIE
Manuál nie je dokončený. Zápis údajov a ostatné časti s tým súvisiace sú predstavené na časti venovanej zoológii. Ostatné súčasti ISTB zamerané na botaniku a habitaty budú dopracované.

OBSAH  1. Čo je ISTB
  2. Základné informácie o ISTB
  3. Ako ISTB nainštalovať
  4. Prvé spustenie ISTB a úvodné nastavenie
  5. Zapisovanie údajov
  6. Výber údajov, ich kontrola a zobrazenie na mape
  7. Export údajov