Zoznam zahŕňa 36 druhov rastlín, ktoré predstavujú ohrozenie pre pôvodné druhy a biotopy v rámci Európskej Únie.

Acacia saligna (Acacia cyanophylla)
*Ailanthus altissima – pajaseň žliazkatý
Andropogon virginicus
Alternanthera philoxeroides
*Asclepias syriaca – glejovka americká
Baccharis halimifolia
Cabomba caroliniana – kabomba karolínska
Cardiospermum grandiflorum – balónovec
Cortaderia jubata – kortadéria
Ehrharta calycina – erharta
Eichhornia crassipes – eichhornia nafúknutá (vodný hyacint)
Elodea nuttallii
Gunnera tinctoria
Gymnocoronis spilanthoides
*Heracleum mantegazzianum – boľševník obrovský
Heracleum persicum – boľševník perzský
Heracleum sosnowskyi  – boľševník Sosnovského
Humulus scandens – chmeľ japonský
Hydrocotyle ranunculoides – pupkovník iskerníkovitý
*Impatiens glandulifera – netýkavka žliazkatá
Lagarosiphon major  – sifónovec machovitý
Lespedeza cuneata – lespedéza trváca
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Lygodium japonicum – popínavec
Lysichiton americanus
Microstegium vimineum
Myriophyllum aquaticum – stolístok vodný
Myriophyllum heterophyllum
Parthenium hysterophorus
Pennisetum setaceum – perovec veľkoklasý
Persicaria perfoliata (syn. Polygonum perfoliatum)
Prosopis juliflora
Pueraria montana var. lobata (syn. Pueraria lobata) – puerária horská laločnatá (puerária laločnatá)
Salvinia molesta (Salvinia adnata) – salvínia
Triadica sebifera (Sapium sebiferum)

Poznámka: Druhy označené symbolom * pred názvom druhu boli už v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zaradené medzi invázne druhy na území Slovenskej republiky.