Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. – pavinič päťlistý

Rad: Vitales
Čeľaď: Vitaceae

pavinic 003

pavinic 004

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútňanová

Opis druhu

Trváca popínavá rastlina (liana) s drevnatejúcou rozkonárenou stonkou dorastajúcou do dĺžky 5 až 30 metrov. Je veľmi dekoratívna najmä v jesennom období, kedy sa listy druhu sfarbujú dočervena až fialova. Listy sú striedavé, dlaňovito päťpočetné, s celookrajnými alebo pilovitými eliptickými lístkami. Úponky sú rozkonárené, zakončené lepivými prísavkami. Kvety sa vytvárajú v júli až auguste, sú drobné, päťpočetné, žltozelené, s priemerom cca 3 mm, usporiadané do koncových metlinovitých vrcholíkov. Plody sú guľovité, modročierne, často oinovatené.

Pôvod

Pôvodom pochádza z východnej časti Severnej Ameriky. Dovezený bol predovšetkým ako okrasná rastlina, ktorá sa používa na ozelenenie múrov, pergol (na vytvorenie zelených stien).

Ekológia

Nemá zvýšené nároky na pôdu a vlhkosť v pôde. Nájdeme ho v okolí sídel (miesta alebo obcí), ale aj popri vodných tokoch v lužných lesoch, kde sa ako liana šplhá až do korún stromov a obrastá ich. Šíri sa vegetatívne, lebo dokáže dobre zakoreňovať z výhonkov, keď sa stonka plazí po povrchu pôdy. Ďalším spôsobom je aj generatívne šírenie semenami, ktoré roznášajú vtáky požierajúce plody paviniča.

Rozšírenie v SR

V súčasnosti na vyskytuje viac-menej na celom Slovensku, pretože sa bežne sadí v záhradách a parkoch, z kade prerastá aj mimo udržiavané časti a do voľnej krajiny.

Mapa známeho rozšírenia Partenocissus quinqueflora – na stiahnutie

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu “Mapové vrstvy”, vo vrstvách označíte výskytové dáta a vyberiete si konkrétny druh – Partenocissus quinqueflora. Obmedzený počet do 500 záznamov je možné pozrieť aj na linku.

Metódy odstraňovania

Využíva sa mechanické odstraňovanie rastlín ich strihaním alebo pílením (pri starších jedincoch) alebo vykopávanie rastlín aj s koreňmi, prípadne vytrhávanie mladých rastlín. Môže sa použiť aj postrek herbicídnym prípravkom na ničenie rastlín, ale nakoľko druh rastie aj v okolí vodných tokov, je potrebné používať chemické prípravky opatrne, aby nedošlo k znečisteniu vodných zdrojov.

Informácia o druhu Partenocissus quinqueflora – na stiahnutie