Prunus serotina Ehrh. – čremcha neskorá

Rad: Rosales
Čeľaď: Rosaceae

Padus_serotina_6Fotodokumentácia: RNDr. Ján Hrbatý

Opis druhu

Drevina (strom) dorastajúca do výšky 10 – 20 m, v závislosti od podmienok lokality môže mať aj vzhľad vyššieho kra. Kôra je tmavohnedá, na mladých konároch býva červenohnedá, lesklá, holá s početnými lenticelami. Listy sú striedavé, stopkaté, lesklé, podlhovasto elipsové alebo úzko obrátene vajcovité, na vrchole dlho končisté, s okrajom pílkovitým. Pozdĺž strednej žily listu je hrdzavo chlpatá. Kvitne koncom mája a v júni. Vytvára previsnuté husté strapce bielych päťpočetných kvetov. Korunné lupienky sú obrátene vajcovité s troma až štyrmi zúbkami. Plodom sú kôstkovice červené, neskôr tmavo purpurové.

Pôvod

Pochádza zo Severnej Ameriky, kde sa vyskytuje od Kanady až po Guatemalu. Bol dovezený ako okrasná drevina do parkov a záhrad.

Ekológia

Uprednostňuje suché, hlboké, piesočnaté pôdy v teplejších oblastiach. Rastie v dubových a borovicových lesoch, kde tvorí krovitú etáž. Za vhodných podmienok sa vyskytuje aj na otvorených priestranstvách, neobhospodarovaných lúkach, pasienkoch alebo okrajoch polí. Rozširuje sa generatívne semenami, ktoré roznášajú vtáky ale aj menšie cicavce požierajúce plody. Po zrezaní zmladzuje a vytvára množstvo výmladkov, z ktorých narastú nové kmene.

Rozšírenie v SR

Výskyt je známy z piesčitých oblastí západného a južného Slovenska, kde vytvára hustý krovitý podrast v lesných porastoch.

Mapa známeho rozšírenia druhu Padus serotina – na stiahnutie

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu “Mapové vrstvy”, vo vrstvách označíte výskytové dáta a vyberiete si konkrétny druh – Padus serotina. Obmedzený počet do 500 záznamov je možné pozrieť aj na nasledovnom linku.

Metódy odstraňovania

Pri tomto druhu nestačí len mechanické odstraňovanie výrubom, ale je potrebná aplikácia herbicídneho prípravku na odstraňovanie rastlín, na reznú plochu priamo po výrube. Môže sa použiť aj injekčná metóda, kedy sa herbicídny prostriedok aplikuje priamo do kmeňa tak, že sa šikmo dole do kmeňa vyvŕta dierka, do ktorej sa vstrekne herbicíd alebo sa urobí šikmý zásek sekerkou a herbicíd sa strekne do záseku.