Conyza canadensis (L.) Cronq. – turanec kanadský

Rad: Asterales
Čeľaď: Asteraceae

foto09_conyza_canadensis

IM000814.JPG

Fotodokumentácia: Mgr. Katarína Sujová, PhD.

Opis druhu

Jednoročná bylina dorastajúca do výšky 15 – 70 cm, s priamou, v hornej časti rozkonárenou, svetlozelenou, husto olistenou stonkou. Dolné listy sú kopijovité, slabo zubaté v hornej časti listu. Horné listy sú úzko kopijovité, celookrajné. Druh od júla do septembra vytvára drobné úbory valcovitého tvaru. Zákrov je viacradový so zelenými lysými listeňmi. Jazykovité kvety bielej farby sú len o niečo dlhšie ako zákrovné listene a viac menej zakrývajú žlté rúrkovité kvety. Plodom sú nažky s dlhým páperím, ktoré im umožňuje šírenie vetrom.

Pôvod

Pôvodným areálom druhu je Severná Amerika (najmä oblasť USA a Južná časť Kanady). Do Európy sa dostal pravdepodobne náhodne už v dávnejšom období a rozšíril sa do väčšiny krajín.

Ekológia

Druh je na podmienky prostredia nenáročný. Rastie aj v chudobných, suchých pôdach, v priemyselných a mestských oblastiach, v okolí vodných tokov, ciest, železníc, na okrajoch polí, rumoviskách a nevyužívaných plochách. Šíri sa výlučne generatívne, lebo produkuje postupne veľké množstvá semien, ktoré sú ľahko roznášané vetrom na veľké vzdialenosti.

Rozšírenie v SR

Je rozšírený viac-menej na celom území Slovenska, s výnimkou vyšších pohorí.

Mapa známeho rozšírenia druhu Conyza canadensis – na stiahnutie

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu “Mapové vrstvy”, vo vrstvách označíte výskytové dáta a vyberiete si konkrétny druh – Conyza canadensis. Obmedzený počet do 500 záznamov je možné pozrieť aj na linku.

Metódy odstraňovania

Nakoľko ide o jednoročnú bylinu je najvhodnejším spôsobom odstraňovania jej mechanické ničenie kosením alebo mulčovaním porastov. Na okrajoch polí je možné aj zaoranie rastlín. Plánovanie zásahu je potrebné sústrediť výlučne do obdobia pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo vysemeneniu a rozšíreniu na nové lokality. Pokosenú biomasu je potrebné z lokality odstrániť, aby nedošlo k dozretiu semien aj na pokosených rastlinách.

Informácia o druhu Conyza canadensis – na stiahnutie