Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu Autor Slovenské meno Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 4788/4789)
Aves Mareca strepera (Linnaeus, 1758) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68108) 68108 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68109) 68109 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68110) 68110 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68111) 68111 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Psittacula krameri (Scopoli, 1769) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68112) 68112 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Nymphicus hollandicus Kerr, 1792 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68113) 68113 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Streptopelia orientalis (Latham, 1790) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68114) 68114 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Prunella atrogularis (Brandt, 1844) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68115) 68115 < -------
  • SCHVÁLENÝ