Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu Autor Slovenské meno Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 4786/4789)
Odonata Leucorrhinia caudalis ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68092) 68092 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Aquila pennata (Gmelin, 1788) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68093) 68093 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Orthoptera Tetrix ceperoi (Bolívar, 1887) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68094) 68094 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Orthoptera Montana montana (Kollar, 1833) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68095) 68095 < -------
Aves Curruca nisoria (Bechstein, 1792) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68096) 68096 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Curruca curruca (Linnaeus, 1758) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68097) 68097 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Ichthyaetus ichthyaetus (Pallas, 1773) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68098) 68098 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Aves Zapornia pusilla (Pallas, 1776) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68099) 68099 < -------
  • SCHVÁLENÝ