Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu Autor Slovenské meno Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 4785/4789)
Coleoptera Otiorhynchus (Podoropelmus) fullo ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68084) 68084 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Coleoptera Rhinusa asellus ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68085) 68085 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Coleoptera Cleopomiarus graminis ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68086) 68086 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Coleoptera Tetropium castaneum ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68087) 68087 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Coleoptera Stenomax aeneus ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68088) 68088 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Coleoptera Paracorymbia maculicornis ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68089) 68089 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Coleoptera Dendroxena quadrimaculata ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68090) 68090 < -------
  • SCHVÁLENÝ

Araneae Sitticus saltator ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 68091) 68091 < -------
  • SCHVÁLENÝ