Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

CHKO Kysuce

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

NP Malá Fatra

Dolný dolnodierový vodopád
Horný dolnodierový vodopád
prvý novodierový vodopád
Druhý novodierový vodopád
Tretí novodierový vodopád
Štvrtý novodierový vodopád
Prvý hornodierový vodopád
Druhý hornodierový vodopád
Tretí hornodierový vodopád
Piaty hornodierový vodopád
Šiesty hornodierový vodopád
Siedmy hornodierový vodopád
Osmy hornodierový vodopád
Deviaty hornodierový vodopád
Desiaty hornodierový vodopád
Jedenásty hornodierový vodopád
Dvanásty hornodierový vodopád
Trinásty hornodierový vodopád
Štrnásty hornodierový vodopád
Pätnásty hornodierový vodopád
Šestnásty hornodierový vodopád
Prvý vodopád Tesnej Rizne
Druhý vodopád Tesnej Rizne
Tretí vodopád Tesnej Rizne
Štvrtý vodopád Tesnej Rizne
Piaty vodopád Tesnej Rizne
Šútovský vodopád
Vodopád v Krivánskej Rizni
Spodný Veľký vodopád
Vrátňanský vodopád

NP Muránska planina

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

PIENAP

TANAP

 

Spodný Veľký vodopád
Organizačný útvar: S-NP Slovenský raj

 


Tok:
Píľanka

Okres:
Spišská Nová Ves

Orog. celok:
Slovenský raj

K.ú.
Hrabušice

VCHÚ:
NP Malá Fatra

MCHÚ:
NPR Piecky

Šírka toku nad vodop.:
1.5 m

Mapa:

TM 1:25.000


Výška vodp.
a/ odhad:

b/ meraním: 9.5 m

Nadm. výška:
683 m n.m.

Mapový list:

37-123

Stupne:
SŠ: 48°56'13''
VD: 20°21'46''

Popis:
Horninové podloľie: vápenec

Popis situácie v teréne: spodný stupeň Veľkého vodopádu v doline Stredné Piecky

Genetický typ vodopádu: tiesňavový

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR