3.5.4 Výkonné orgány a diplomatické nóty

    Každá zmluvná strana si určí národnú inštitúciu, ktorá pôsobí ako výkonný orgán konvencie v krajine. Výkonný orgán (Administrative Authority) je kontaktným bodom pre komunikáciu s ramsarským Byrom a hlavnou inštitúciou zodpovednou za realizáciu dohovoru. Očakáva sa, že výkonný orgán bude konzultovať a spolupracovať s čo najväčším počtom iných vládnych orgánov a mimovládnych inštitúcií v záujme zabezpečenia čo najlepších výsledkov pri sledovaní cieľov Ramsarskej konvencie.

    Výkonným orgánom Ramsarskej konvencie na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia, ktoré realizuje činnosti prostredníctvom príslušnej sekcie a odboru ochrany prírody a krajiny.

    Formálne nóty týkajúce sa záležitostí konvencie odosiela Byro diplomatickou cestou stálej misii každej krajiny v Ženeve alebo veľvyslanectvu v Berne. Kópie nót zvyčajne zasiela výkonnému orgánu konvencie v každej zmluvnej strane.