Návrh projektu ochrany a programu starostlivosti o CHA Čenkov


PS_CHA_Cenkov_09022018.doc [28.41 MB]
Zoznam dotknutych obci.doc [26.00 KB]
Zoznam vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [97.00 KB]
projekt_ochrany_cha_cenkov_aktualizacia_2019.doc [4.81 MB]