Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
VYTVÁRANIA SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ EURÓPSKEKO VÝZNAMU NATURA 2000 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Skladačka formátu A4
Vydal: SOVS v roku 2001


Skladačka obsahuje základnú schému procesu tvorby sústavy NATURA 2000.


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR