Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
VYTVÁRANIA SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ EURÓPSKEKO VÝZNAMU NATURA 2000 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Skladačka formátu A4
Vydal: SOVS v roku 2001


Skladačka obsahuje základnú schému procesu tvorby sústavy NATURA 2000.


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR