Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
NATURA 2000 - OCHRANA PRÍRODY V TREŤOM TISÍCROČÍ

Plnofarebná brožúra - 12 strán formátu A4.
Vydal: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie.


Obsahuje vysvetlenie základných pojmov a vzťahov ohľadom sústavy NATURA 2000 pre širokú verejnosť

Informačná brožúra "Brožúra NATURA 2000"  (741 kB)


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR