Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
Kalendár Biotopy Slovenska 2009


 

Vydala Štátna ochrana prírody SR v roku 2008.

Kalendár Biotopy Slovenska 2009
Plnofarebný kalendár formátu A2

V kalendáry sú použité názorné maľby jednotlivých biotopov na Slovensku a ich popis s typickými druhmi rastlín a živočíchov, ktoré v nich žijú.

Záver kalendára obsahuje kontaktný zoznam Regionálnych centier a správ |OP SR.

Kalendár Biotopy Slovenska 2009     1.01 MB  

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR