Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
Kalendár Biotopy Slovenska 2009


 

Vydala Štátna ochrana prírody SR v roku 2008.

Kalendár Biotopy Slovenska 2009
Plnofarebný kalendár formátu A2

V kalendáry sú použité názorné maľby jednotlivých biotopov na Slovensku a ich popis s typickými druhmi rastlín a živočíchov, ktoré v nich žijú.

Záver kalendára obsahuje kontaktný zoznam Regionálnych centier a správ |OP SR.

Kalendár Biotopy Slovenska 2009     1.01 MB  

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR