Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
Brožúry o biotopoch európskeho významu na Slovensku
 

 

Vydala Štátna ochrana prírody SR v roku 2007 v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovanosti o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Plnofarebné brožúry - 16 strán formátu A5

Cieľom brožúr je priblížiž rozmanitosž jednotlivých biotopov chránených v rámci celoeurópskej sústavy Natura 2000 na Slovensku.

Lesné biotopy európskeho významu na Slovensku


Obsah :
 • význam a funkcie lesov
 • lesy a Natura 2000
 • ohrozenie a ochrana druhu
 • hlavné skupiny lesných typov biotopov
 • ohrozemie lesných biotopov
 • starostlivosž o lesné typy biotopv

  Lesné biotopy európskeho významu na Slovensku      1.76 MB
  Mokraďové biotopy európskeho významu na Slovensku


  Obsah :
 • význam a funkcie mokradí
 • mokrade a Natura 2000
 • hlavné skupiny mokraďových biotopov
 • ohrozemie mokraďových biotopov
 • starostlivosž o mokraďových biotopy


 • Mokraďové biotopy európskeho významu na Slovensku     1.64 MB
  Travinné biotopy európskeho významu na Slovensku


  Obsah:
 • význam a funkcie travinných biotopv
 • travinné biotopy a Natura 2000
 • hlavné skupiny travinných biotopov
 • ohrozemie travinných biotopov
 • starostlivosž o travinné biotopy


 • Travinné biotopy európskeho významu na Slovensku     1.35 MB

  Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
  © 2022 Štátna ochrana prírody SR