Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
Plagáty Druhy európskeho významu

Vydala Štátna ochrana prírody SR v roku 2007 v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Plnofarebné plagáty pre verejnosž formátu A1

Druhy rastlín, živočíchov a vtákov európskeho významu (európsky chránené druhy), pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia zaradené do sústavy NATURA 2000.

 
Druhy rastlín európskeho významu
 392 kB  
 
Druhy vtákov európskeho významu
 304 kB  
 
Druhy vtákov európskeho významu
 341 kB  
 
Druhy živočíchov európskeho významu
 371 kB  
 
Druhy živočíchov európskeho významu
 367 kB  

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR