Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
Plagáty Biotopy na Slovensku

Vydala Štátna ochrana prírody SR v roku 2007 v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Plnofarebné plagáty pre verejnosž formátu A1

Popisujú konkrétny typ biotopu vyskytujúci sa na Slovensku s príkladnými fotografiami a kresbou typických druhov rastlín a živočíchov, ktoré v ňom žijú.

 
Lesné biotopy
 376 kB  
 
Lúčne biotopy
 317 kB  
 
Pieskové biotopy
 317 kB  
 
Rašeliniská
 308 kB  
 
Vodné biotopy
 343 kB  

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR