Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
Plagáty Biotopy na Slovensku

Vydala Štátna ochrana prírody SR v roku 2007 v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Plnofarebné plagáty pre verejnosž formátu A1

Popisujú konkrétny typ biotopu vyskytujúci sa na Slovensku s príkladnými fotografiami a kresbou typických druhov rastlín a živočíchov, ktoré v ňom žijú.

 
Lesné biotopy
 376 kB  
 
Lúčne biotopy
 317 kB  
 
Pieskové biotopy
 317 kB  
 
Rašeliniská
 308 kB  
 
Vodné biotopy
 343 kB  

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR