Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
Záchrana blatniaka tmavého na Slovensku


 

Vydala Štátna ochrana prírody SR v roku 2008 v rámci projektu "Záchrana európsky významného druhu blatniak tmavý (Umbra krameri Walbaum, 1792) v chránených územiach Slovenska prostredníctvom realizácie opatrení vyplývajúcich z programu záchrany", ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Blatniak tmavý na Slovensku
plnofarebná brožúra pre verejnosť - 12 strán formátu A5

Obsah :
 • popis a výskyt druhu
 • životné podmienky
 • ohrozenie a ochrana druhu

  Blatniak tmavý na Slovensku                            920 kB    730 kB


  Záchrana blatniaka tmavého na Slovensku
  plnofarebná brožúra pre odborníkov - 20 strán formátu A5

  Obsah :
 • popis druhu
 • rozšírenie a jeho výskyt
 • charakteristika biotopu
 • ohrozenie a ochrana druhu
 • vyskum blatniaka tmavého
 • revitalizačné a manažmentové opatrenia
 • environmentálna výchova a propagácia
 • literatúra

  Záchrana blatniaka tmavého na Slovensku  915 kB    690 kB

 • Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
  © 2024 Štátna ochrana prírody SR