Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
Skladačka NATURA 2000

Vydala: Štátna ochrana prírody SR v roku 2005, financované z prostriedkov PHARE

Obsah :

1. strana
 • NATURA 2000 - súvislá európska sústava chránených území
 • Ochrana biotopov a druhov
 • Spoločné princípy využívania území NATURA 2000
 • Trvalo udržateľný rozvoj území NATURA 2000 Všeobecné zásady starostlivosti o biotopy
 • Finančné nástroje pre NATURA 2000
 • Zoznam rastlín, živočíchov, vtákov, biotopov európskeho významu, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia
 • Kontaktné adresy Regionálnych informačných stredísk NATURA 2000

   (272 kB) (244 kB)
   (257 kB) (228 kB)

  2. strana

  Mapa a zoznam území NATURA 2000  (363 kB) (335 kB)

 • Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
  © 2023 Štátna ochrana prírody SR