Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
Informačné brožúry NATURA 2000Vydala: |tátna ochrana prírody SR v roku 2005, financované z prostriedkov PHARE.

Obsah :

 • Prírodné pomery
 • Predmet ochrany
 • Negatívne vplyvy a ohrozenia
 • Ochrana územia
 • Program starostlivosti
 • Strategické ciele programu starostlivosti
 • Mapa územia • Brožúry Chránených vtáčich území:

  Horná Orava  (300 kB) (263 kB)
  Malé Karpaty  (366 kB) (337 kB)
  Poľana  (314 kB) (288 kB)
  Sysľovské polia  (178 kB) (152 kB)  Brožúry Území európskeho významu:

  Badínsky prales  (374 kB) (256 kB)
  Baranovo  (392 kB) (267 kB)
  Belianske lúky  (288 kB) (186 kB)
  Beskyd  (317 kB) (220 kB)
  Brzotínske skaly  (351 kB) (215 kB)
  Čachtické karpaty  (375 kB) (257 kB)
  Čenkov  (250 kB) (174 kB)
  Cerová vrchovina lesné biotopy  (363 kB) (257 kB)
  Čergovský Minčol  (280 kB) (203 kB)
  Čertov  (360 kB) (244 kB)
  Dielnice  (386 kB) (239 kB)
  Drienčanský kras  (369 kB) (257 kB)
  Dubyny  (428 kB) (279 kB)
  Dukla  (2781 kB) (1660 kB)
  Ďumbierske Nízke Tatry  (331 kB) (303 kB)
  Dunajské luhy  (294 kB) (227 kB)
  Fabiánka  (318 kB) (201 kB)
  Fintické svahy  (313 kB) (209 kB)
  Dolina Gánovského potoka  (239 kB) (157 kB)
  Gýmeš a Kostolianske lúky  (442 kB) (279 kB)
  Holubyho_kopanice  (313 kB) (278 kB)
  Hôrky  (364 kB) (271 kB)
  Horná Orava  (300 kB) (263 kB)
  Horný vrch  (373 kB) (249 kB)
  Hubková  (317 kB) (228 kB)
  Humenský Sokol  (284 kB) (202 kB)
  Humenská  (343 kB) (240 kB)
  Chmúra  (323 kB) (229 kB)
  Choč  (324 kB) (210 kB)
  Kamenná Baba  (323 kB) (290 kB)
  Kráľovohoľské Nízke Tatry  (390 kB) (252 kB)
  Klokočovské rašeliniská  (325 kB) (225 kB)
  Kozol a Kľak  (455 kB) (315 kB)
  Krasín  (307 kB) (241 kB)
  Kyjov  (395 kB) (279 kB)
  Kysucké Beskydy a Riečnica  (330 kB) (297 kB)
  Ladmovské Vápence  (369 kB) (251 kB)
  Malá Fatra  (361 kB) (328 kB)
  Malé Karpaty  (366 kB) (337 kB)
  Milič  (356 kB) (320 kB)
  Močiar a Sujské rašelinisko  (337 kB) (212 kB)
  Morské oko  (348 kB) (314 kB)
  Muráska planina  (293 kB) (263 kB)
  Nebrová a Brezovská dolina  (381 kB) (286 kB)
  Oravská vodná nádrž  (309 kB) (205 kB)
  Osturnianske jazerá  (175 kB) (152 kB)
  Pieninské bradlá  (321 kB) (211 kB)
  Pieniny  (276 kB) (243 kB)
  Pieskovcové chrbáty  (210 kB) (186 kB)
  Plešivská planina  (302 kB) (270 kB)
  Poiplie  (230 kB) (159 kB)
  Poľana  (314 kB) (288 kB)
  Pramene Hruštínky  (387 kB) (269 kB)
  Prosečné  (366 kB) (250 kB)
  Rašeliniská Bielej Oravy  (315 kB) (216 kB)
  Revúca  (479 kB) (303 kB)
  Rieka Latorica  (217 kB) (193 kB)
  Rieka Litava  (290 kB) (214 kB)
  Rieka Torysa  (258 kB) (164 kB)
  Boky a Rohy  (441 kB) (315 kB)
  Rokoš  (334 kB) (241 kB)
  Rudava  (316 kB) (279 kB)
  Salatín  (392 kB) (242 kB)
  Sedliská  (372 kB) (247 kB)
  Sitno  (301 kB) (268 kB)
  Slovenský raj  (745 kB) (518 kB)
  Soví hrad  (245 kB) (171 kB)
  Stolica  (315 kB) (223 kB)
  Stredné Pohornádie  (317 kB) (222 kB)
  Strážovské vrchy  (315 kB) (284 kB)
  |upín Plavno  (495 kB) (331 kB)
  Sysľovské polia  (178 kB) (152 kB)
  Tarbucka a Horešské lúky  (439 kB) (302 kB)
  Tatry  (588 kB) (557 kB)
  Tematínske vrchy  (377 kB) (282 kB)
  Travertíny pri Spišskom Podhradí  (314 kB) (282 kB)
  Tŕstie  (361 kB) (245 kB)
  Turiec_a_Blatničianka  (219 kB) (195 kB)
  Vápence v údolí Hornádu  (343 kB) (223 kB)
  Veľká Fatra  (361 kB) (329 kB)
  Vihorlat  (306 kB) (217 kB)
  Vtáčnik  (346 kB) (313 kB)
  ?alostiná  (338 kB) (250 kB)
  ?arnovica  (349 kB) (225 kB)
  Zázrivské lazy  (347 kB) (240 kB)
  Zoborské vrchy  (299 kB) (270 kB)
  Zvolen  (426 kB) (296 kB)

  Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
  © 2024 Štátna ochrana prírody SR